Gränsöverskridande slöjd i konsthallen

SLÖJD Anders Jakobsen även kallad Lagombra lanserade begreppet radikalslöjd. Hur sådan kan se ut går att se på Gustavsbergs konsthall Satellit fram till den 6 januari.

Anders Jakobssons arbetsmetod och estetik har diskuterats livligt. Hans smak och gränsöverskridanden har väckt olika reaktioner. Konsthallen har expanderat för att ge utställningen en monumental upplevelse.