Hägernäs flygfärdigt till slut

Efter tio års byggande blev i våras de sista husen klara i Hägernäs strand.

På lördag är det fest i ett område där ledungsskepp, strömmingsmarknad och flygflottiljen är en del av historien.

– Två timmar tog det från idé tills vi kunde börja jobba tillsammans.

Det berättar Lothar Lammertz, ordförande i Täby hembygdsförening. Tillsammans med Hägernäs strands forum ordnar de en festdag på lördag den 28 september för att fira att Hägernäs strand är färdigt.

Catalinadagen börjar klockan 11 med en barnkör från Waldorfskolan och avslutas klockan 19 med en ljuskväll där marschaller tänds längs strandpromenaden före fyrverkerierna.

Däremellan kommer hembygdsföreningen att berätta om sitt arbete inom naturvård, fornminnen och släkt- och bygdeforskning. Det blir också föredrag och film om Hägernäs historia, F2 på Hägernäs och Catalinaaffären.

Musik, dans, barnaktiviteter och högtidlig invigning av Hägernäs strand står på programmet.

– Vi har redan fått 40 medlemmar i Hägernäs men vi hoppas ju med detta att fler nya Täbybor ska tycka det är kul att lära sig mer om sin hembygd, säger Lothar Lammertz.

Hägernäs strands forum är ett samarbete mellan de 15 bostadsrättsföreningarna och ordföranden Anders Wik tror att Catalinadagen har stor betydelse.

– Bostadsrättsföreningarna kan uträtta mycket men människors trivsel är det bättre att man löser genom att bygga upp sociala nätverk kring teater och foto till exempel. Catalinadagen blir ett sätt att bygga sådana broar.

1 500 människor har sina hem i 800 lägenheter i Hägernäs strand. På lördag är det invigning.

Fakta

Hägernäs från år 1000 till nu

Omkring år 1000: Bas för ledungsskepp (krigsskepp).

1549: Hegrenes noterad i Jordeboken – en liten by under Rydboholm.

1700-talet: Hägernäs känt för sin strömmingsmarknad.

1917: Roslagsbanans station Hägernäs invigs.

1918: Greve Brahe säljer Häger­näs till Marinen.

1919: En flygstation etableras.

1929: Vattentornet byggs.

1936: Flygflottiljen F2 etableras.

1936-39: De två hangarerna byggs.

1949: Flottiljen läggs ned och ombildas till flygkår.

1952–64: Norra Hägernäs byggs med affärscentrum.

1974: Flygkåren avvecklas.

1984: Fångvårdsanstalten byggs.

1984–85: Husen i Södra Hägernäs byggs.

2001: JM köper mark i Hägernäs för bostäder och kontor.

2013: Den sista etappen avslutas.