Här är Täbys nya lekplats

Parken är inspirerad av jordbruket som fanns på platsen tidigare.
Parken är inspirerad av jordbruket som fanns på platsen tidigare.
1 000 kvadratmeter utomhuslek, en naturlig mötesplats i naturen och lantbruksfeeling.

Det är tanken bakom Täbys nya tillskott av lekparker.

I går invigdes Lövbrunnaleken.

En hinderbana, gungdjur, traktor och klätterställning. Det är några av inslagen i Lövbrunnaleken som öppnade igår.

– Vi är glada att vi har kunnat tidigarelägga öppnandet av lekplatsen. Många boende i området har hört av sig och vi har sett att det funnits ett behov, säger Erik Andersson (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Parken, som ligger längs gångstråket mellan Vallatoprsskolan och bostadsområdet i Lövbrunna, började byggas i höstas och nu står alltså cirka 1 000 kvadratmeter till den leksugnes förfogande. I anslutning till lekytorna finns även en grillplats.

Öppnandet av den nya lekparken är en del av den lek- och aktivitetsplan som kommunen jobbar efter.

– Leksatsningen innebär att var man än bor i Täby, ska man ha tillgång till en allmän lekplats inom 500 meter. Och det har inte varit så i Valla och Lövbrunna. Nu har vi hittat ett bra läge för boende i båda områden, säger Poa Collins, stadsträdgårdsmästare i Täby kommun.

Parken har inspirerats av hur platsen användes förr, som jordbruksmark. Därav lantbrukstemat som går som en röd tråd genom platsen och där djur och maskiner som används i lantbruket plockats in i lekmiljön.

Men det finns också en ytterligare tanke som präglat utformningen, berättar landskapsarkitekten Joakim Wallin som varit med och designat Lövbrunnaleken. Nämligen naturen.

– Tanken är att naturen med tiden ska växa in i lekparken. Att gräs ska växa igenom och att det blir lite mer grönt. Att lekplatsen blir en del av naturen, säger Joakim Wallin.

– Hela lekparken är sammanbunden av ett gångsystem i trä så att man kan komma fram till alla delar och in på lekytorna. Men så är själva gången i sig en lek. Vi har försökt att tänka variation, att det ska passa för alla åldrar, säger han.

Lek i all ära menplatsen är även tänkt att ha ytterligare funktioner, menar Poa Collins.

– Det ska vara en plats där man har möjlighet att mötas och lära känna andra i sitt närområde, säger hon.

”Tanken är att naturen med tiden ska växa in i lekparken.”

Joakim wallin

landskapsarkitekt