Här ryms rikets historia

Den här busen finns registrerad i Fångvårdsstyrelsens (motsvarande Kriminalvården i dag) förteckning över kriminella. Här har exempelvis hårfärg, kroppstyp och utmärkande drag dokumenterats.
Den här busen finns registrerad i Fångvårdsstyrelsens (motsvarande Kriminalvården i dag) förteckning över kriminella. Här har exempelvis hårfärg, kroppstyp och utmärkande drag dokumenterats.
Arkivarie Barbro Qvist Dahlstedt.
Arkivarie Barbro Qvist Dahlstedt.
Karta från 1701 över Täby socken. Den bestod av Västra Arninge och Danderyds skeppslag som är sjömän utan fast boende. Böndernas marker är rättvist uppdelade sinsemellan (se indelning a, b och c.)
Karta från 1701 över Täby socken. Den bestod av Västra Arninge och Danderyds skeppslag som är sjömän utan fast boende. Böndernas marker är rättvist uppdelade sinsemellan (se indelning a, b och c.)
Många kommer till Riksarkivet i Arninge för att släktforska. Här finns hjälp att få av en arkivarie.
Många kommer till Riksarkivet i Arninge för att släktforska. Här finns hjälp att få av en arkivarie.
Riksarkivet i Arninge är en doldis. Få känner till att det går att släktforska här och att det i Täby ryms stora delar av Sveriges historia.

Det luktar damm och den torra luften sticker i näsborrarna. Och det är småkyligt. Sådär 17–18 grader.

Här ligger luftfuktigheten på högst 30 procent för att landets kulturskatter ska bevaras på bästa sätt. Men Barbro Qvist Dahlstedt och hennes kollegor har fått fleecetröjor av chefen för att behålla värmen när de letar i arkivet som är fördelade på hela 10 600 kvadratmeter.

– Vi håller oss i trim, säger Barbro apropå den stora arbetsplatsen och öppnar dörren till ännu ett magasin. Där är de rullbara hyllorna indelade i kvarter för att underlätta personalens letande.

Här inne ryms stora delar av Sveriges historia. Riksarkivet i Arninge, Täby, hör till Sveriges Riksarkiv och har legat här sedan 1995.

På oändliga hyllrader förvaras handlingar från statliga myndigheter, föreningar, företag, organisationer, privatpersoner, gårdar, gods, byar, kyrkor och skolor.

Barbro Qvist Dahlstedt tror att arkivet kommer att utökas när delar av krigsarkivet flyttar hit framöver.

Trots ytan och det massiva innehållet är Riksarkivet i Arninge okänt för många, menar hon.

– Människor är oftast mer bekanta med bibliotek och museum än arkiv. Många tror att arkivet är stängt för allmänheten eller att det kostar att besöka samlingarna, säger hon.

Men det är helt gratis och det finns de som hittar hit – nämligen släktforskarna. I en speciell sal för släktforskning finns alla kyrkoböcker på mikrokort. Böckerna ger en insyn rakt in i människors privatliv.

Här står födda, döda, döpta och vigda. Men uppgifterna måste vara äldre än 70 år innan de lämnas ut, innan dess råder det sekretess på grund av de ibland känsliga uppgifterna.

Men trots mikrokorten är släktforskning ett tidskrävande detektivarbete där många kör fast.

– Har man fastnat på okänd gren kan jag hjälpa till, säger arkivarien Johan Silverfred som har specialiserat sig på emigrantforskning som kan vara lite extra knixigt att ta sig an.

En miljon svenskar lämnade Sverige för landet i väst och inte förrän på början av 1900-talet registrerades var de skulle.

Arkivet har rötter från 1618. Det är unikt att det finns så mycket bevarat i Sverige, sedan så lång tid tillbaka.

Det kan vi tacka freden för. Ett av dokumenten som ger oss inblick rakt in i historien är Tabellverkets (så hette Statistiska centralbyrån tidigare) förteckning över vilka sjukdomar människor dog av.

Tuberkulos, koppor, mässling fick många att mista livet. Bland spädbarnen var det vanligt med plötslig spädbarnsdöd eller att de dog av mödrar och ammor som råkade kväva och klämma ihjäl dem i sömnen.

Fakta

Två miljoner kartor finns digitalt

Arkivet i Arninge är fördelat på 15 hyllmil. Allt ligger ovan jord eftersom byggnaden står på gammal sjöbotten.

Här finns 10 600 kvadratmeter magasin.

Nästan två miljoner kartor finns här. Snart är alla inskannade och kan nås via ett digitalt arkiv.

Riksarkivet, det vill säga Marieberg/Arninge, Krigsarkivet och landsarkiven, rymmer tillsammans 60 mil handlingar.

Det tog tio år att skanna in alla Sveriges kyrkoböcker. Källa: Riksarkivet Arninge