Här skapas mörk materia

Verket Berget. Flera meter högt väntar det vid entrén till konsthallen.
Verket Berget. Flera meter högt väntar det vid entrén till konsthallen.
Utanför fönstret slår våren ut.

Då gör Botkyrka konsthall en utställning på ­temat mörk materia.

– Det fördolda behöver inte vara negativt. Det kan lika gärna vara en värld av outforskade möjligheter, säger konsthallens Anneli Bäckman.

Det är egentligen inte någon idé att ge sig på att förklara vad mörk materia är. Inte ens forskarna vet vad det är frågan om.

– Det är ett stort mysterium. Insikten är att 95 procent av universum vet vi inte vad det är för något, säger Anneli Bäckman, curator på Botkyrka konsthall.

Det hindrar inte Botkyrka konsthall från att ta tag i ämnet. Men när hallen gör en utställning på temat mörk materia breddar de begreppet till att även handla om saker som psykologi, andlighet och politik.

– Inom konsten är utforskandet av det dolda och livets stora frågor som vår existens och hur vi förhåller oss till omgivningen viktig, ­säger Anneli Bäckman.

I utställningen, som fått just namnet Mörk Materia, har sex konstnärer bidragit med verk i form av exempelvis skulpturer, installationer, filmer och foton. Innanför dörrarna möter publiken först det i ögonfallande och flera meter höga verket Berget av Valeria Montti Colque. Utställningen öppnade i lördags. Men dagarna innan kikade många nyfikna in genom glasdörren mot verket som Bäckman beskriver som fyllt av symbolik för människans resa genom livet, mörker, och kamp för att ta sig till toppen av sig själv. Konstnären Valeria Montti Colque blandar ofta symboler för mörker och ljus, ordning och kaos.

– En människa kan läsa mörkret och ljuset olika beroende på sammanhang och vilka erfarenheter hon bär med sig, säger Anneli Bäckman.

På så sätt kan det som tolkas som gott av en människa uppfattas som ont eller skrämmande av en annan. Bäckman kommer tillbaka till den vetenskapliga definitionen av mörk materia.

– Namnet kommer ifrån att den här materian inte låter sig observeras likt den materia vi känner till, säger hon.

I utställningen kan mötet med konstverken i sig ses som skapandet av ett slags mörk materia. Det finns ett material som konstnären arbetat med – men i mötet med materialet kan människor reagera helt olika beroende på vad människan bär med sig i sitt psyke.

Själva ordet ”mörker” leder ofta folks tankar till något negativt. Men det är inte det negativa som är grundbulten i vårens stora utställning på konsthallen.

– Jag tänker att utställningen kan öppna upp för inspiration och nya sätt att reflektera kring vårt universum, säger Anneli Bäckman.

Foto ur Johan Thurfjells ”Eight scenes from the underworld”.

Fakta

Mörkret härskar