HBT-policy införs på sjukhus

STOCKHOLM Danderyds sjukhus är det första akutsjukhuset som får en HBT-policy i hela sin verksamhet och personalen ska utbildas om detta.

Forskning visar att homosexuella, bisexuella och transpersoner löper högre risk för ohälsa än andra, bland annat beroende på utsatthet och diskriminering.

Många upplever att de kränks och osynliggörs också i vården.