Höststäda ängar och stränder

Både ängar och stränder ska städas.
Både ängar och stränder ska städas.

naturvård Ängslandskapet här en del av kulturarvet – och ängsgruppen i Söderorts baturskyddsförening hjälper till att bevara det. Gruppen har uppgiften att återskapa ängslandskapet på Ekudden i Flatens naturreservat.

På söndag klockan 10–15 är det höststädning. Sedan tänds grillen – ta med korv och kaffe! Samling vid Listuddens gård.