Huset hjälper elever i Tanzania

Musik Musik- och ungdomsmeckat Huset ska samla in pengar till ungdomar i Tanzania som vill fortsätta studera efter gymnasiet. Efter konserten ”Tunes Turning Tides” kommer alla intäkter, det kostar 40 kronor att komma in, att gå till organisationen Help to Help.

Den 7 december mellan klockan 15-22 kan man bland annat se Magnolia Bouquet, Blue Line och Fusion Trio Quartet på stora scenen.