Inget bidrag för fågeltorn

säbysjön Länsstyrelsen har avslagit en ansökan från Järfälla kommun om statligt bidrag för att bygga upp fågeltornet vid Säbysjön.

Järfälla kommun har ansökt om 250 000 kronor i statligt bidrag för att bygga upp fågeltornet, som förstördes i en brand sommaren 2012.

Länsstyrelsen anser visserligen att projektet uppfyller kraven för att få bidrag, men konstaterar att myndigheten för närvarande inte har pengar.

Länsstyrelsen skriver att en ny ansökan kan göras om bidrag 2014, en ansökan som ska lämnas senast 31 december 2013.