Järnkråkor pryder parken i Blåkråkan

Stadskonst Den syns inte så väl från Roslagsgatan, men bakom Johannes skola ligger kvartersparken Blåkråkan. Nu har den rustats upp med ny lekplats och belysning, ytor för stadsodling och uppsnyggade planteringar. Dessutom Johanna Karlssons skulptur Kråksången, tre kråkor i järn som påminner platsens lantliga historia. Parken invigs på fredag.