Kalman Olah hyllad för kulturgärning

KULTURPRIS Strängstyrkans ledare Kalman Olah har utsetts till 2013 års kulturpersonlighet i Tyresö med motiveringen: ”Kalman Olah, som har ett brinnande intresse och en outtröttlig vilja, sprider genom sin gärning musikglädje till andra. Han har sett ett par generationer av unga Tyresöbor bli vuxna och ändå fortsätta i den gemenskap som han byggt upp.” 2010 firade Strängstyrkan 30 årsjubileum under Kalman Olahs ledning.