Karta visar på risk vid skyfall

stockholm Länsstyrelsen ska ta fram en lågpunktskarta som visar var risken för översvämningar efter skyfall är som störst i länet, på grund av klimatförändringar.

Kartan ska kunna användas vid planering av byggen.