Kd vill ha levande hustak

stockholm Inga platta tak ska byggas utan att det först utreds om det exempelvis kan finnas serveringar eller grönytor på dem, anser KD.

– Många nybyggda tak är platta och det är ett slöseri att inte använda dessa för att skapa aktivitet och en mer levande stad, säger Erik Slottner (KD), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Även på redan byggda hus bör möjligheten att utnyttja taken ses över.