Min lokala hjälte

Kd vill ha levande hustak

stockholm Inga platta tak ska byggas utan att det först utreds om det exempelvis kan finnas serveringar eller grönytor på dem, anser KD.

– Många nybyggda tak är platta och det är ett slöseri att inte använda dessa för att skapa aktivitet och en mer levande stad, säger Erik Slottner (KD), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Även på redan byggda hus bör möjligheten att utnyttja taken ses över.