Klart att mala i Brottby

Om nedbrunna Väsby kvarn i centrala Vallentuna byggs upp är ovisst.

Men snart finns ändå en fungerande kvarn i kommunen - i Brottby.

– Det är väldigt glädjande, säger Börje Sjöman, ordförande Össeby hembygdsförening.

I förra veckans tidning kunde Mitt i Vallentunasteget rapportera att över 70 av 100 tillfrågade Vallentunabor vill se en återuppbyggnad av Väsby kvarn som brann ner för sju år sedan.

Några konkreta planer på återuppbyggnad finns inte. Men snart finns ändå en fullt fungerande väderkvarn i kommunen.

Nästa söndag, den 27 september, invigs Brottby kvarn efter att ha varit ur bruk runt 100 år. Samtidigt har kvarnstugan intill fått nytt tak. Hembygdsföreningens syfte är att bevara en helhetsmiljö med en fungerande kvarn och kvarnstuga, där en gång mjölnaren bodde.

– Vi hoppas att det kommer att bli ett levande minne av traktens jordbrukshistoria, säger Börje Sjöman som tillsammans med flera andra eldsjälar från trakten varit involverad i renoveringen av Brottby kvarn i 30 år.

De senaste fem åren har renoveringen fått en extra skjuts i och med att Össeby hembygdsförening fått pengar av länsstyrelsen i Stockholms län bidragit med cirka 300 000 kronor.

En annan händelse som gjort en rekonstruktion av den gamla kvarnens maskineri möjlig. Ägarna till Brottby gård, intill hittade av en händelse viktiga delar till maskineriet, bland annat vingnavet, under golvet på sin loge.

– Det var ett sensationellt fynd, säger Börje Sjöman.

På invigningsdagen kommer Landshövding Chris Heister och talar samt sätter igång kvarnmaskineriet med de åtta vingarna om vinden är tillräcklig.

Senare kommer också den internordiska folkmusikgruppen Rim och underhåller.

– Det här är verkligen någonting att fira, säger Börje Sjöman.

Fakta

En unik skenkvarn

Brottby kvarn byggdes troligen 1876.

Den är en av få bevarade skenkvarnar. Hela kvarnbyggnaden vilar på en stålskena så att den kan snurras efter vindriktningen. Detta är dock mycket tungt.

På sin tid var den en toppmoderna anläggning som försåg flera gårdar med mjöl.