Kommunen visar upp inköpt konst

KONST Fram till nästa onsdag visar Salems kommun en del konst som köpts in de senaste tio åren på Salems bibliotek.

”Bilderna är företrädesvis av konstnärer utifrån, men är köpta på utställningar i kommunen”, säger Rolf Johansson, kultur- och fritidschef.

Enligt Johansson har kommunen köpt konst för 20 000 kronor per år de senaste tre åren.