Konst om det mänskliga psyket

konst ”Psychosis” kallar Färgfabriken sin stora satsning på att belysa det mänskliga psyket med utställningar, filmer, publikationer och seminarier.

På lördag är det vernissage för utställningen – ”Psychosis Part II – I Is Someone else”. Den utgår från jagupplösning sedd inifrån människan. Beata Berggren, Maja Bajevic, Andreas Gedin, Matti Kallioinen, Renja Leiono, Håkan Rehnberg och Aura Satz medverkar.