Konst utanför bilfönstret

Offentlig konst När Norra länken öppnas för trafik år 2015 kommer bilisterna att se bland annat fjärilar i taket. De konstnärliga utsmyckningarna ska påminna om världen ute i friska luften ovanför tunneltaket. De ska utföras för Trafikverket av Mattias Klum, Ernst Billgren, Ann-Margret Fyregård, Pål Svensson och Per-Göran Hillinge.