Konstgräs önskas på Lilla Essingen

FOTBOLL Under sommaren har Essinge IP på Stora Ess­ingen fått nytt konstgräs, och delar av det gamla gräset har lagts på 5-mannaplanen intill.

Nu kommer önskemål om konstgräs även på Lilla Essingen. Ett medborgarförslag om konstgräs på 7-mannaplanen ska tas upp på stadsdelsnämndens möte på torsdag.

Förvaltningen tycker att förslaget är bra, dock saknas pengar i budgeten för 2013. Förvaltningen föreslår att nämnden ska avvakta och se om planen kan finansieras inom exploateringen av Primusområdet.