Kungliga Konsthögskolan visar sina examensprojekt på konsthallen

Afrang Nordlöf Malekian Kungliga Konsthögskolan ställer ut i Marabouparkens konsthall.
Afrang Nordlöf Malekian har jobbat med reklambudskap från en Iransk tidning i sitt slutprojekt. Spöket är gjort av Malin Norberg.
Spöken och iranska tidningsannonser varvas med målningar och skulpturer av stora mått när Kungliga Konsthögskolan på torsdag visar sin slututställning på Marabouparkens konsthall för första gången.
– Det är en extra dimension att vi kan ställa ut konsten även i parken utanför, säger Meryem Saadi, producent.

I trappan ner till Maraboparkens konsthall kommer snart ett stort spöke att sitta och titta ut över besökarna.

Från taket, på väggarna och på golvet syns konstverk av kandidatklassen på Kungliga Konsthögskolan, som på torsdag har vernissage för sin examensutställlning här.

Mitt i rummet hänger Afrang Nordlöf Malekians pelare bestående av iranska reklamannonser från 1957-1962, året (och åren efter) att Sovjet sköt upp den första satelliten Sputnik 1 i rymden. Verket kallar han ”We Have Never Been Modern”.

 Kungliga Konsthögskolan ställer ut i Marabouparkens konsthall.

Det är första gången som kandidatklassen från Kungliga Konsthögskola ställer ut på konsthallen i Marabouparken. Lokalen passar bra för de många stora konstverken. Foto: Maria Lilja

– Jag har skrivit ut dem från mikrofilm på Brittish museum, från den persiska dagstidningen Ettelaat, berättar han.

Intill de hängande affischerna ligger reklambudskapen utskrivna på A3-ark – översatta till engelska.

Jag vill utforska vad rymdkapplöpningen gjorde med reklamen och hur den i sin tur påverkade människor

Afrang Nordlöf Malekian

– Jag vill utforska vad rymdkapplöpningen gjorde med reklamen och hur den i sin tur påverkade människor. Hur man imperialiserade rymden och hur man genom bilder och text försökte påverka folks vardag, berättar Afrang.

Afrang Nordlöf Malekian Kungliga Konsthögskolan ställer ut i Marabouparkens konsthall.

Bild ur Afrang Nordlöf Malekians utställning.  Budskapet lyder: ”Du tittar på rymden! på jorden har mänskligheten uppnått stora framgång (Boliden – svenskt batteri). Foto: Afrang Nordlöf Malekian

Till exempel lyder ett budskap (fritt översatt från engelska): ”Du tittar på rymden! på jorden har mänskligheten uppnått stora framgång (Boliden – svenskt batteri). Ett annat: ”Raketerna minskar avståndet mellan planeterna!…Men…Dolly 8 ( en radio) minskar avståndet mellan nationer”.

– Man tänkte ”nu blir vi internationella” – men på vilka premisser?, frågar sig Afrang.

Utställningen mest hemliga konstverk, ett hörn liknande bark som syns i Marabouparken. Konstverket är skapat av Sara Nielsen Bonde som går Masterprogrammet på Kungliga Konsthögskolan. Foto: Maria Lilja

Utställningen mest hemliga konstverk, ett hörn liknande bark som syns i Marabouparken. Konstverket är skapat av Sara Nielsen Bonde som går Masterprogrammet på Kungliga Konsthögskolan. Foto: Maria Lilja

Premiär för utställning i konsthallen

Malin Molin Har gjort tre gigantiska – och en liten målning av kända västerländska konsthistoriska motiv som symboliserar makt och rikedom. Skulpturerna är målade på en bakgrund av eurosedlar.

– Jag vill se om motiven fortfarande har samma makt. Då när de gjordes kunde de bara ses av ett fåtal, men nu är de väldigt exploaterade. Vad gör det med dem? har de urvattnats eller har de samma dragningskraft än?, berättar Malin.

Malin Molin är intresserad av psykoanalys, och vad bilder har för underliggande mening, vilket hon utforskar även i sin egen konst. Foto: Maria Lilja

Det är första gången som kandidatklassen från Kungliga Konsthögskola ställer ut på konsthallen i Marabouparken, och lokalerna var perfekta för året då många verk och installationer är väldigt stora, berättar Meryem Saadi, producent för utställningen.

Det är en extra dimension att vi kan ställa ut konsten även i parken utanför

Meryem Saadi

– Det är en extra dimension att vi kan ställa ut konsten även i parken utanför, säger Meryem när hon visar runt bland en skulptur liknande en stor spindel och små tavlor på pinnar som som diskret sitter nedstuckna i rabatterna.

Den stora skulptur som blickar ut över parken från en höjd är skapad av Emilie Palmelund som går Kandidatprogrammet på Kungliga Konsthögskolan. Foto: Maria Lilja

Årets kanske hemligaste konstverk syns monterad kring ett rabatthörn i parken – en skulptur som liknar barken på ett träd.

– Jag hoppas allt folk kan se konsten här ute och sedan bli nyfikna på att komma in och se resten, säger Meryem.

Utställningen invigs torsdag 23 maj och pågår till och med 6 juni.