Konstnär gräver i Ursviks historia

Konst Totalförsvarets forskningsinstitut låg i Ursvik fram till 2005. Detta institut och dess historia är i fokus för utställningen ”Participant Observers” som öppnar i Marabouparkens konsthall i morgon onsdag.

Konstnären Henrik Andersson vill aktualisera försvarets plats i Sundbyberg. Till utställningen har han använt material från bland annat FOI:s konstsamling och foton från Sundbybergs museum.