Konstnärer vänder måleriet ryggen

KONST I en utställning på Olle Nymans ateljéer visar Richard G Carlsson, Per Kesselmar och John Sundkvist ”verk som i stor utsträckning vänder måleriets bildsida ryggen”. Deras konst beskrivs som ”ett måleri som tar en annan väg än samtidens utmattande, påträngande och ständigt tilltagande överflöd och övermättnad.” Pågår till och med den 6 oktober.