Konstnärer visar övergivna platser

konst Konstnärer i städer har länge sökt sig till övergivna platser. I rivningskåkar, nedlagda industrier och oexploaterade vrår finns både billigt utrymme och möjlighet att vara kreativ.

På fredag är det vernissage för ”Let’s pretend we live here” på Lokalrätten i Hökarängen. Utställningen visar hur nutida konstnärer använder sådana platser.