”Konungen är död – leve konungen”

Utställning När kungligheter dör blir begravningarna mer storslagna än för oss andra. Sorgeprocessioner går genom och ceremonierna är påkostade. På Livrustkammaren öppnar nu en utställning om kungabegravningar och hur de skiftat genom fem sekler, från Gustav Vasas död 1560 till Gustav V:s 1950. Utställningen är inspirerad av boken ”Dödens teater”, skriven av Lena Rangström, tidigare 1:e intendent vid Livrustkammaren.