Kort tid för svar irriterar

Botkyrka Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet har JO-anmälts av Botkyrka kommun, som anser att myndigheterna har för korta svarstider.

I anmälan skriver kommunen att de två veckor som de har på sig att svara i praktiken kan krympa till bara ett par dagar eftersom röda dagar räknas in i svarstiden.

”Det är en fråga om rättssäkerhet”, skriver kommunen.