Kritik mot nya lägenheter

Kungsängen Omkring 280 lägenheter kan komma att byggas på nuvarande skogsmark kring Ringvägen i Kungsängen.

Projektet var uppe till förslag för några år sedan men då drog sig bolaget NCC ur.

I maj beslutade kommunfullmäktige att sluta markanvisningsavtal med bolagen Borätt, HSB Bostad och Upplands-Brohus om att bygga ungefär 180 bostadsrätter och 100 hyresrätter.

Men beslutet har överklagats till förvaltningsrätten av en privatperson som menar att träden och grönskan bör bevaras. ”Träden ger luftfuktighet på sommaren och skyddar mot stark vind på vintern”, står det i överklagandet.

Personen menar att kommunen i stället borde fokusera på att bebygga Rankhusområdet på andra sidan E18, där det finns planer på cirka 3 000 bostäder.