KTH-lektor varnar för vattenbrist

föredrag Mänskligheten måste hushålla med den livsnödvändiga resursen, både lokalt och globalt. För att se hur mycket vatten vi förbrukar kan man använda måttet water footprint. Det mäts i liter per person och dygn. Om detta föreläser KTH-lektorn EvaLotta Thunqvist den 25 mars klockan 14.00 i Naturum, Tyresta nationalpark. På föreläsningen avslöjas också vem som vunnit Stockholm Water prize 2012.