Kulturkvällar om förorten i Tensta

KULTUR Livstycket i Tensta tycker att det finns ett behov av att ett kasta ljus över vad som egentligen händer i förorterna, och att gå emot vissa fördomar som finns och sättet som förorterna beskrivs i media. Nu bjuder Livstycket in till den första av en serie kulturkvällar kring temat ”förorten i centrum”. På torsdag klockan 18 handlar det på bostäder och områdesplanering.