Min lokala hjälte

Hon blir Kvarnbackens första invånare

Franska konstnären Coco Derenne ska bosätta sig i mjölnarbostaden.
Franska konstnären Coco Derenne ska bosätta sig i mjölnarbostaden.
Franska konstnären Coco Derenne ska bosätta sig i mjölnarbostaden.
Franska konstnären Coco Derenne ska bosätta sig i mjölnarbostaden.
På söndag flyttar den franska konstnären Coco Derenne in i mjölnarbostaden på Kvarnbacken. Under en månad ska hon jobba med att reparera Järfällabornas trasiga prylar.

Om några år ska det byggas bostäder runt Kvarnbacken i Jakobsberg. Men i väntan på det genomförs projektet Kalejdohill. Tanken är att platsen ska utvecklas i samarbete med Järfällaborna i en rad projekt.

Förra veckan berättade Mitt i Järfälla om konstverket Procastinated Gate som byggts på Kvarnbacken och vållat starka reaktioner från invånarna. Nu är det dags för nästa konstprojekt.

På söndag flyttar den franska konstnären Coco Derenne in i den gamla mjölnarbostaden, som Kvarnbackens första invånare – eller Inhabitant Zero som projektet kallas.

Under en månads tid ska hon reparera Järfällabornas trasiga prylar, men inte för att återställa dem till deras ursprungliga skick.

– Det här är saker som har varit nyttoföremål och haft en praktisk tillämpning. Vad kan du användas till nu? Hur kan de bli något annat än vad de har varit historiskt? Det är en liknande process som själva Kvarnbacken i sig genomgår. Den ska omdanas och hur kommer det att bli då?, säger Mia Lundström, projektledare för Kalejdohill.


LÄS MER: En mötesplats utvecklas på Kvarnbacken

Under 2017 kommer ytterligare fyra personer att bo i mjölnarbostaden. De har valts ut av en jury genom en tävling som utlystes internationellt. Det är en del i det större projektet Kalejdohill.

– Tanken är att göra platsen relevant och undersöka vad det kan vara och användas till, både genom att engagera personer utifrån, men också att engagera invånarna, säger Mia Lundström.

Coco Derenne kommer att hålla öppet hus vid flera tillfällen och då får Järfällaborna chans att lämna in sina gamla prylar.

– Den övergripande tanken är att vi föreslår en idé, sätter in det i sammanhanget Kvarnbacken och ser vad som kommer ut i mötet mellan konsten, platsen och invånarna, säger Mia Lundström.

Lokaltidningen Mitt i Järfälla har sökt konstnären Coco Derenne under veckan, men hon har varit på resande fot och har därför inte varit tillgänglig på telefon.

Fakta

De ska också flytta in i mjölnarbostaden

Franska konstnären Coco Derenne ska bosätta sig i mjölnarbostade på Kvarnbacken i Jakobsberg, Järfälla, under en månads tid. Projektet Inhabitant Zero, Kalejdohill.

Mjölnarbostaden ska bli hem åt konstnärer från hela världen.

Matthew Stewart: The Internet of Things

Kan du föreställa dig din gamla soffa som en del av internet? Projektet föreslår ett annorlunda angreppssätt till analoga objekt som en del av vårt tekniska samhälles logik. Alla föremål har idag potential att kopplas upp och undersöka en ny dimension av kvarnen. På så sätt byggs en brygga mellan områdets för-teknologiska historia och dagens mediesamhälle.

Tamas Szvet och Klara Petra Szabo: Living in a world

När vi lever i en värld som konsekvent framhåller och hyllar kommunikation så behöver vi, nu mer än någonsin, undersöka dess motsats: tystnaden. Projektet föreslår en kollektiv tystnad och meditation för att skapa nya band mellan deltagarna men också mellan platsen och dess framtid.

Giovanni Papini: Documentary

Detta filmprojekt använder ett visuellt språk för att både dramatisera och dokumentera området. Genom att undersöka olika platser och bakgrunder, men också närma sig hur invånarna väljer att berätta och minnas sina liv här, skapar man en film som på ett adekvat sätt skapar ett porträtt av dagens Jakobsberg.

Vincent-Rumahloine: The immigrant

Projektet undersöker förflyttningens påverkan när livet byggs upp på en ny plats. Migration, och de utmaningar som miljoner människor möter idag, adresseras i projektet genom viljan att flytta hit från Java i en månad och förnimma upplevelsen av att ”bara finnas här.