Min lokala hjälte

länets företagare är yngst

STOCKHOLM Stockholms län har de yngsta företagarna, enligt statistik från myndig-heten Tillväxtanalys.

Medelåldern bland länets företagare ligger på 50,1 år.

De näst yngsta företagarna finns i Skåne, med en medelålder på 52,8 år.

De äldsta företagarna finns i Västerbotten. Där är medel-åldern närmare 60, enligt Tillväxtanalys.