Lär dig hur du odlar i betongen

ODLING Det pågår en världsomfattande trend att odla mark i stadsmiljöer. I Sverige finns exempel från Fisksätra i Nacka och från Södermalm, där kommunala grönytor har förvandlats till odlingsmark. Den 26 mars kommer journalisten Ulrika Flodin Furås, författare till boken ”Gatsmart odling”, till Kulturcentrum Kvarnhjulet, Pluggvägen 6C och berättar om fenomenet stadsodling. Odlarnätverket Tillväxt kommer också att närvara.