Lär dig mer om 1600-talets adel

författarbesök Livet i en adelsfamilj i 1600-tal­ets Uppland handlade mycket om mäns och kvinnors heder och ära, otillåtna förbindelser, släktfejder, arv och jordagods. Den tidigare Stocksundsbon Barbro Bursell, docent i etnologi och chef för Livrustkammaren, låter i sin nya bok ”William Grey och Brita Tott” läsaren ta del av krig och kärlek i stormaktstidens Sverige. På lördag klockan 14 talar hon om boken på Stocksunds bibliotek.