Lär dig mer om Ellen Key i Gubbängen

föreläsning På lördag klockan 15 kommer en av Sveriges främsta och mest lästa idéhistoriker till Gubbängens bibliotek. Det är Ronny Ambjörnsson, som ska föreläsa om en annan framstående svensk – Ellen Key.

Utgångspunkt är hans bok ”Ellen Key, en europeisk intellektuell”. Den följer Ellen Keys väg från dotter i högre ståndsmiljö till författare, pedagog, folkbildare och samhällskritiker.