Lillsjön kan ingå i reservat

Lillsjön Snart kan Lillsjön, Örnässjön och dess omgivningar ingå i ett kommunalt naturreservat. Nu finns en utredning som visar vilka delar som bör ingå i ett sådant.

Att området runt sjöarna ska skyddas föreslogs redan i kommunens senaste översiktsplan. Anledningen är att det innehåller viktiga natur- och friluftsvärden, att det ligger nära tätorten samt ingår i den regionala grönkilen Görvälnkilen.

Utredningen visar bland annat att sjöarnas vatten är av god kvalitet och att det finns en stor artrikedom i skogarna.

För att planerna ska bli av krävs att kommunen bildar ett kommunalt naturreservat och godkänner ett planprogram för området.