Luciakonsert x 5 på Östermalm

Musik Gillar man luciakonserter är det en ynnest att bo på Östermalm. I Engelbrekt ges en konsert på fredag med Adolf Fredriks musikklasser och Lilla Akademien. I Oscars blir det två konserter på fredag med motett- och ungdomskörerna och på söndag med barnkören och ungdomskören. I Hedvig uppträder AF:s flickkör på fredag med Roland Pöntinen på piano och lördag med barnkör, diskantkör, Unga röster och kyrkokören.