Minnesmärke i Gångsätra

Minnesmärke En av öns gamla gårdar låg i Gångsätra, där det har funnits byggnader sedan 1300-talet. Nu har Lidingö hembygdsförening satt upp ett minnesmärke över gården som revs 1981, då bara en grindstolpe blev kvar. Man hittar det nya minnesmärket i skogsbacken ovanför Willys butik. En gångväg från Lerbovägen leder dit. Planerna finns att också sätta upp en informationsskylt och några parkbänkar.