Lyssna på klassisk musik i Årsta kyrka

konsert Nästa tisdag ljuder klassisk musik i Årsta kyrka. Då kommer trion ALTá3 på besök från Kungliga Operan för att spela Schubert Pianotrio i ess-dur.

Anna Buchenhorst spelar piano, Leila Forstén violin och Tamara Bohlin cello. Konserten, som startar klockan 13, ingår i Årstas kyrkas musikkaféprogram, åtta tisdagar i sommar. Fika finns från klockan 12.