Många band på Melodybox scen

konsert Det nybildade skiv- och bokningsbolaget Lazy Octopus håller i en helkväll på Melodybox på fredag. Det blir allt från popdekadens med rymdeko till 60- och 70-talsinfluerad punk och rock.

På scenen, i det lilla kulturhuset i Hökmossen, står Moon City Boys, The Presolar Sands, The Echo Field, Golden Arm, Lion’s Den, Let’s Say We Did.