Min lokala hjälte

Människa och natur möts

Utställning Ett urtema om människans förhållande till naturen presenteras just nu på Fullersta gård. Två konstnärer är inbjudna, Ingela Ihrman och Roberto N Peyre. Enligt Josef Bull, Huddinge kommuns konstansvarige, har de båda gemensamt att de intresserat sig för dräkter och att verken gränsar mellan människa, djur och natur. ”Ett med naturen” pågår till den 24 februari.