Marilyn Monroe och Lady Gaga i stämmor

KÖRSHOW Hur låter Marilyn Monroe, Supremes och Lady Gaga i körversion? Ett svar på den frågan ges när Showkören Starlights bjuder på glittrande jubileumsshow den 23–24 november i Dieselverkstaden.

Kören, som fyller 10 år, består av 50 skönsjungande tjejer som sjunger fyrstämmig a-capella. De sjunger pop, soul, schlager och barbershop och har ofta koreo­grafi till låtarna.