mp föreslår en mobil kulturfestival

FESTIVAL Awad Hersi, gruppledare för Miljöpartiet i Spånga-Tensta, tycker att även de yttre förorterna ska få ta del av en högkvalitativ kulturfestival. Han och två andra miljöpartister föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Stockholm får en ambulerande världskulturfestival.

– Kultur bryter barriärer, och det behövs i våra områden, säger han.