Mp vill öka insynen i politiken

Spånga De medborgare som lämnar in medborgarskrivelser till stadsdelen bör få större insyn i hur ärendet behandlas. Det anser MP som lämnat in ett förslag till ändrade regler.

Mp föreslår att den som skrivit en medborgar­skrivelse ska bjudas in till det nämndmöte där förslaget diskuteras, och sedan meddelas om vilket beslut som fattats i frågan.