När Ormsöborna flydde över havet

FÖREDRAG Lars Lindström är född på Ormsö. Den är Estlands fjärde största ö och var fram till andra världskriget ett centrum för svensktalande estlänningar. Den 23 november klockan 15 kommer Lars Lindström till Skärgårdsmuseet i Stavsnäs och berättar om livet i svenskbygderna och hur Ormsöborna tvingades fly över Östersjön till tryggheten i Sverige i slutet av kriget.