Naturreservat överklagas

HUVUDSKÄR En privatperson överklagar nya Ålandsskärs naturreservat och menar att arrendatorer i privata hus bör undantas från reservatet.