Nu ska gruset bort från gångvägarna

Huddinge Huddinge kommun börjar nu i veckan med att vårstäda gång- och cykelvägar.

Enligt gatuavdelningen vid kommunen ligger det fortfarande is och snö på de sidor av vägarna där det är mycket skugga. Målet är att sopa på ena sidan så Huddingeborna kan cykla och gå där utan fallrisk.

Kommunen börjar med att prioritera trottoarer och cykelbanor runt centrumanläggningarna. Därefter sopas det i centrala Huddinge, Flemingsberg, samt Stuvsta och Segeltorp.