Ny ledning för gruppbostäder

RINKEBY Oliva omsorg ska driva sex gruppbostäder och en servicebostad inom stadsdelen. Avtalet sträcker sig från och med 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018. Bostäderna drivs i dag av Attendo LSS, men det nuvarande avtalet löper ut den 31 december i år.

Vice ordförande Mia Päärni (S) reserverade sig mot stadsdelsnämndens beslut och menar att nuvarande personal måste erbjudas fortsatt anställning med oförändrade villkor. Socialdemokraterna menade även att alla utförare ska ha kollektivavtal.