Överdrivna porträtt på Nationalmuseum

KARIKATYRER Att rita karikatyrer av kungar, politiker och författare har varit populärt i flera hundra år. På 1800-talet blev karikatyren en maktfaktor eftersom bara betydelsefulla personer karikerades.

Just nu pågår en utställning om den svenska karikatyrens utveckling på Nationalmuseum. Besökarna får se ett 90-tal tillspetsade bilder, bland annat på författaren August Strindberg och sångerskan Caroline af Ugglas.