På jakt efter en hållbar framtid

FÖRELÄSNING 150 år av ekonomisk tillväxt har nått sin ände: ­Oljetoppen har passerat. Fiskbestånden står inför kollaps. Grundvattnet sinar. Jordbruks­mark ödeläggs. Skogar överavverkas. Det är några av budskapen i Björn Forsbergs bok ”Omställningens tid”, som granskar ”jakten på en hållbar framtid” och de möjligheter som denna ger. Författaren kommer till Värmdö bygdegård den 17 april klockan 19–21.