Parfym irriterar på Nackaskola

NACKA Ett skyddsombud begär hos Arbetsmiljöverket att regeln om parfymförbud på skolan ska upprätthållas av de anställda. Anmälan har gjorts sedan en anställd besväras av starka dofter som parfym.

Skyddsombudet skriver att han tidigare påpekat att parfym används men att bristerna fortfarande till viss del finns kvar.