Passionerade äldre talar ut

FÖRFATTARTRÄFF Hört talas om passionärer? Begreppet lanserades av journalisten Birger Thureson och beskriver en pensionär med passion för livet. I boken ”Passionärerna” har han bland andra intervjuat Kjerstin Dellert, Bengt Göransson, Thage G Peterson och Elise Lindqvist. De berättar om sina vägar till ett aktivt, engagerat och meningsfullt pensionärsliv. Författaren pratar om boken på Sjöliden den 6 februari klockan 12.