Pendla på tvären tar tid

STOCKHOLM Bättre tvärförbindelser skulle minska restiden för en majoritet av Stockholms pendlare. Dessutom skulle fler låta bilen stå och åka kollektivt istället, enligt opinionsinstitutet Opinion Stockholm.

Totalt pendlar vi 59 minuter per dag, en ökning med 8 minuter sedan 2011.

Enligt undersökningen skulle 60 procent av pendlarna korta ner sin restid om tvärförbindelserna vore bättre.